Quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT

Bụi dày đặc trên một tuyến đường ở Bình Chánh, TP.HCM.Ảnh: K.Mai

Quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ: Quy chuẩn này quy định nồng độ tối đa cho phép bụi và các chất vô cơ khí thải công nghiệp (Bụi, SO2, CO, NOx, H2S,….) khi phát thải vào môi trường không khí.

Tệp tin đính kèm: 

Đính kèmDung lượng
qcvn_19-2009-btnmt.doc88 KB