Luật Bảo vệ môi trường năm 2005

Ngôi nhà xanh rất cần chúng ta chăm sóc hàng ngày.

Ngày 29/11/2005, Quốc hội Việt Nam ban hành Luật Bảo vệ môi trường. Luật số 52/2005/QH11.

Tệp tin đính kèm: 

Đính kèmDung lượng
luat_bao_ve_moi_truong_2005.docx100.33 KB