Nghị định 12/2002/NĐ-CP về hoạt động đo đạc, bản đồ

Nghị định số 12/2002/NĐ-CP, ngày 22/1/2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc, bản đồ

 

Tệp tin đính kèm: 

Đính kèmDung lượng
nd_12-2002_hoat_dong_do_dac_va_ban_do.docx30.97 KB