Nghị định 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Ngày 6/2/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký và ban hành Nghị định số 15/2013/NĐ-CP

Nghị định số 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Tệp tin đính kèm: 

Đính kèmDung lượng
15_2013_nd_cp.pdf2.06 MB