Thông tư 10/2012/TT-BXD về cấp giấy phép xây dựng

Thông tư số 10/2012/TT-BXD có hiệu lực thi hành từ ngày 6-2-2013

Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

Tệp tin đính kèm: 

Đính kèmDung lượng
10_2012_tt_bxd_20121220.doc442 KB